18/04/2024

Tin Mới 247

Cập Nhật Tin Công Nghệ | Đời Sống | Thể Thao

HDBS dự kiến tăng vốn điều lệ lên nghìn tỷ

HDBS dự kiến tăng vốn điều lệ lên nghìn tỷ qua chào bán cổ phiếu
4 phút, 9 giây để đọc.

Mới đây, công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (mã chứng khoán: HDBS) vừa công bố Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 23/06/2021 về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cũng như kế hoạch phát hành trái phiếu trong thời gian cuối năm. Dự kiến kế hoạch quý II của công ty là nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 1.023 tỷ đồng thông qua phát hành 71,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng cho cá cổ đông hiện hữu. Đây có thể coi là bước đệm để công ty tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

HDBS chào bán 71,3 triệu cổ phần để bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Công ty cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS) vừa thông báo chào bán 71,3 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 1:3,3, tức cổ đông sở hữu một cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền mua 3,3 cổ phần phát hành mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng, HDBS dự kiến thu 713 tỷ đồng. Số tiền này để bổ sung nguồn vốn mở rộng kinh doanh. Đầu tư vào tài sản cố định và hệ thống công nghệ thông tin. Vốn điều lệ của công ty sau đó cũng tăng từ 310 tỷ đồng lên 1.023 tỷ đồng. Trong trường hợp, số lượng cổ phần chào bán không được phân phối hết; vốn điều lệ thực tế sẽ dược điều chỉnh tương ứng với kết quả của đợt chào bán.

HDBS chào bán 71,3 triệu cổ phần để bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn được ban lãnh đạo HDBS thông qua tại phiên họp thường niên giữa tháng 4. Ngoài ra, công ty này dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo kỳ hạn một năm. Số tiền thu được cũng để bổ sung vốn cho kinh doanh dịch vụ chứng khoán, đầu tư vào các tài sản cố định, mua sắm công cụ, phát triển mạng lưới. Cũng như đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin.

Kế hoạch năm 2021 tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng

Bước qua năm 2021, HDBS trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2021. Với việc kỳ vọng mục tiêu doanh thu 463 tỷ đồng. Và lợi nhuận trước thuế gần 157 tỷ đồng. Lần lượt tăng 91% và 105% so với năm ngoái. Năm ngoái, tổng doanh thu của HDBS ghi nhận gần 242 tỷ đồng và lãi sau thuế 60 tỷ đồng. Đạt lần lượt 249% và 255% so với kế hoạch đề ra đầu năm và thực hiện năm 2019. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của công ty so với năm 2019 gấp hơn 4 lần. Đạt 60,34 tỷ đồng tương đương với 111% vượt xa kế hoạch. Nhưng ban lãnh đạo quyết định không chia cổ tức.

Kế hoạch năm 2021 tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng được thông báo trên website của công ty

HDBS lên kế hoạch giữ vững thị phần môi giới đồng thời tập trung phát triển các hoạt đồng M&A và thu xếp vốn. Việc phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường cũng được chú ý. Với mục tiêu tập trung đầu tư hệ thống Core giao dịch mới nhằm tự chủ về công nghệ. Đồng thời mục tiêu tăng trưởng khách hàng qua kênh “words of mouth” cũng như tìm kiếm các nguồn mới.

Một vài thông tin về công ty cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS)

HDBS tiền thân là Công ty Chứng khoán Phú Gia. Đây là một trong các công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ thuộc nhóm thấp nhất trên thị trường. Thành lập cách đây 15 năm với vốn điều lệ ban đầu 43 tỷ đồng. Công ty đổi tên vào năm 2018 và sử dụng bộ nhận diện thương hiệu tương tự HDB. Công ty mới tăng vốn từ 155 tỷ đồng lên 310 tỷ đồng. Sau đợt cháo bán riêng lẻ vào tháng 9 năm ngoái. Tính đến cuối năm 2020, công ty có 7 cổ đông lớn và đều là cá nhân.

Nghiệp vụ kinh doanh chính của HDBS là môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán. Hiện nay bộ máy hoạt động của HDBS đã được cải tiến, tổ chức tách bạch theo 3 mảng: Kinh doanh – Hỗ trợ – Giám sát.  Đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh và ban hành các quy chế, quy định nội bộ. Với mục tiêu “Trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, có sản phẩm và dịch vụ khách hàng độc đáo và vượt trội” đến nay HDBS nhận được sự tin tưởng của khách hàng trong quá trình đầu tư chứng khoán.